Jak pozyskać uprawnienia SEP?

Zawód elektryka nie jest taki prosty jak mogłoby się wydawać. Aby wykonywać ten zawód trzeba posiadać określone wymagania kwalifikacyjne oraz warunki, które znajdują się w określonych przepisach państwowych. Do wykonywania zawodu trzeba posiadać uprawnienia czyli dokumenty, które potwierdzają posiadanie potrzebnych kwalifikacji. Uprawnienia te pozyskuje się przez uprawnienia SEP. Są one najważniejsze w tym zawodzie. Tak naprawdę może zdobyć je każdy, kto przedstawi odpowiednią wiedzę i zda egzamin.

Jaki zakres wiedzy powinien zdobyć kandydat do egzaminów SEP?

W trakcie trwania egzaminów SEP wymaga się zaprezentowania odpowiedniego poziomu wiedzy. Każdy kandydat winien posiadać podstawową wiedzę z zakresu prawa elektrotechniki. Uczestnicy egzaminów muszą wiedzieć jak wykonać i utrzymać eksploatację instalacji elektrycznej. Przed przystąpieniem do egzaminów SEP trzeba wziąć udział w kursie przygotowawczym. Podczas trwania tego kursu kandydaci pozyskują wiedzę z zasad działania, doboru wybranych urządzeń, sieci, instalacji do 1kV, zasad właściwego wykonania instalacji, zasad przyłączania urządzeń elektroenergetycznych, z zakresu i terminu wykonywania podstawowych działań podczas eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, z metod ochrony przeciwpożarowej, metod uwalniania porażonych oraz udzielania pierwszej pomocy, zgodnej z przepisami BHP. Czas trwania kursu wynosi od 40 do 90 godzin. Po jego ukończeniu można przystąpić do egzaminu SEP.

Jak pozyskać uprawnienia SEP?

Jak wygląda egzamin SEP?

Osoba, która ukończy kurs przygotowawczy musi pobrać wniosek o przystąpienie do egzaminu SEP. Wniosek ten pobiera się z właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, czyli w miejscu, w którym ma odbyć się egzamin SEP. Mimo, iż egzaminy odbywają się w różnych miastach to ich przebieg wszędzie wygląda tak samo. Podobnie sytuacja wygląda z pytaniami egzaminacyjnymi, ponieważ są one ustandaryzowane. Lista pytań ciągle ulega powiększeniu. Po zdanym kursie, osoba uzyskuje świadectwo kwalifikacyjne, które uprawnia do eksploatacji danych urządzeń, instalacji i sieci.