Niebezpieczny smog w Krakowie

17.01.2020 ogłoszono alarm smogowy w Krakowie. Ilość PM10 i PM2.5, występująca w powietrzu jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia człowieka. Ostrzega się mieszkańców miasta o nie wychodzenie z domów i mieszkań.

Zły stan powietrza w Krakowie

Jak podano, stan powietrza w mieście jest bardzo szkodliwy. Skażenie PM 2.5 jest już 216% ponad normę i wynosi 80 µg/m³, a PM10 przekroczyło już 590% normy i wynosi 260 µg/m³. Te przekroczenia, występujące w pyle zawieszonym są bardzo szkodliwe dla zdrowia. Są to dane dokładnie z 17 stycznia, z godziny 17.54. Przez ostatni tydzień normy te były znacznie podwyższone.

Niebezpieczny smog w Krakowie

Normy jakości powietrza w kraju

Minister Środowiska dnia 24 sierpnia 2012 roku wydał rozporządzenie dotyczące poziomu niektórych substancji w powietrzu. W rozporządzeniu zawarto, że skażenie PM10 w dobowym ujęciu wynosi 50 µg/m³, nie może być powyżej tej normy więcej niż 35 dni w roku. Średnia roczna nie może wynosić więcej niż 40 µg/m³. Dla pyłu PM2.5 rozporządzenie mówi tylko o normie rocznej, która nie może przekroczyć 25 µg/m³. Podobną normę przyjęła Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), ale w ujęciu dobowym, czyli 25 µg/m³ na dobę. Trzeba mieć świadomość, że występowanie pyłów PM2.5 w każdej ilości jest niebezpieczne dla zdrowia człowieka.

Pył PM2.5 - najgroźniejszy dla zdrowia

PM2.5 określamy pył, którego cząsteczki nie przewyższają 2.5 µg/m³. Według WHO to najbardziej niebezpieczny pył dla zdrowia ludzkiego organizmu. Mieści się on w grupie zanieczyszczeń atmosferycznych. Z powodu swej wielkości cząsteczki tego pyłu łatwo mogą przedostać się przez pęcherzyki płucne do krwioobiegu. Badania dowiodły, że długotrwałe oddychanie tym rodzajem pyłu znacznie zmniejsza średnią długość życia. Przenikanie pyłu PM2.5 powoduje częstszą zachorowalność na choroby układu oddechowego i krwionośnego. Osoby przebywające w tym pyle najczęściej prezentują takie objawy jak kaszel, nasilenie astmy oraz uczucie duszności. U osób oddychających powietrzem, w którym znajduje się pył PM2.5 wzrasta ryzyko wystąpienia zawału czy arytmii.