Uprawnienia rodzicielskie dla ojców

Korzystanie z urlopu macierzyńskiego przez płeć męską jest wciąż incydentalne. W 2018 roku w Krakowie użytkowany był on tylko przez 312 mężczyzn. Znacznie w większej ilości został wykorzystany urlop ojcowski (8 tysięcy). Oczywiste nadal jest, że najczęściej z urlopu macierzyńskiego korzystają mamy.

Zasiłki dostępne dla młodych rodziców

Gdy na świecie pojawi się nowy człowiek, jego rodzice mają możliwość skorzystania z 52 tygodni urlopu, w skład którego wchodzi urlop macierzyński i rodzicielski. Informacje te pochodzą od Anny Szaniawskiej, pracownika regionalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy pamiętać, że początkowe tygodnie urlopu macierzyńskiego z wiadomych względów przeznaczone są tylko dla mam. Jest to dokładnie 14 tygodni. Urlop macierzyński należy się ubezpieczonej kobiecie po porodzie, która urodziła jedno dziecko i trwa on 20 tygodni. W przypadku ciąży bliźniaczej lub więcej urlop ten trwa od 31 do 37 tygodni. Tygodnie te uwarunkowane są ilością urodzonych dzieci. Jeżeli mama postanowi wrócić do pracy po 3,5 miesiąca, pozostałe 6 tygodni urlopu mogą zostać wykorzystane przez ojca. Wówczas mówi się o urlopie tacierzyńskim. Wymogiem koniecznym jest to, by tata był ubezpieczony. W 2018 roku na urlop macierzyński zdecydowało się prawie 37 tysięcy młodych mam w Małopolsce (16 tysięcy w Krakowie). Po 14 tygodniach urlopu macierzyńskiego w Małopolsce 912 ojców zastąpiło swoje partnerki (312 w Krakowie).

Uprawnienia rodzicielskie dla ojców

Coraz więcej możliwości dla ojców

Perspektywy dalszej opieki przypadają na urlop rodzicielski. Pojawia się on bezpośrednio po zakończonym urlopie macierzyńskim i trwa 32 tygodnie w przypadku ciąży pojedynczej, natomiast w sytuacji ciąży mnogiej to czas 34 tygodni. Można go podzielić na 4 części, bądź wykorzystać go w ciągłym odcinku czasowym. Na ten urlop w Małopolsce zadeklarowało się niemalże 41 tysięcy mam oraz 481 ojców, w Krakowie było to 18 349 kobiet i 249 mężczyzn.

Każdemu tacie należy się także urlop ojcowski. Nie ma znaczenia czy ojciec wykorzystał wcześniej opisane urlopy. Jest to urlop dodatkowy, więc ojcowie samodzielnie decydują się czy chcą go wykorzystać, czy też nie. Ten zasiłek trwa 2 tygodnie i musi zostać wykorzystany do 2 roku życia dziecka. Można go wybrać na czas 2 tygodni, bądź dwa razy po tygodniu. W Małopolsce skorzystało z niego 8 tysięcy ojców. Jak przyznaje ZUS jest to najczęściej wybierany urlop z pośród pozostałych.