Historia i dziedzictwo kulturowe Krakowa.

Jednym z miast w Polsce, które ma szczególnie bogatą historie jest Kraków. Warto zauważyć, że o dziedzictwie kulturowym tego miasta świadczy wiele znanych zabytków, które są cennymi skarbami minionych epok. Ze względu na swoją wartość historyczną, kulturową i architektoniczną Kraków jest miastem, które bardzo chętnie odwiedzają turyści polscy i zagraniczni. Na uwagę i wyróżnienie zasługuje już sam fakt, że miasto to jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Dziedzictwo kulturowe Krakowa

Bardzo ważnym kapitałem Krakowa jest dziedzictwo kulturowe, to właśnie to miasto uznane jest za polską stolice kultury. Kraków większości osób kojarzy się ze znanymi zabytkami. Miasto to było siedzibą królów. Nic, więc dziwnego, że jednym z najchętniej odwiedzanych zabytków w Krakowie jest Zamek Królewski na Wawelu, czyli miejsce o ogromnym znaczeniu historycznym i kulturalnym. Wzgórze Wawelskie już od wczesnego średniowiecza stanowiło siedzibę duchowej i świeckiej władzy. Prawdziwy rozkwit Wawelu przypadał na czasy panowania ostatnich Piastów i Jagiellonów. Po przeniesieniu stolicy do Polski Zamek na Wawelu, mimo iż pozostał jedną z królewskich rezydencji stracił na swoim znaczeniu. Warto również dodać, że Zamek Królewski w czasie różnych działań wojennych był wielokrotnie niszczony, na szczęście podjęto odpowiednie działania, aby przywrócić mu dawną świetlność. Obecnie jest to niezwykle ważny ośrodek dzieł sztuki, dzięki któremu wiele osób może podziwiać dziedzictwo kulturowe Krakowa. Mówiąc o Wzgórzu Wawelskim, nie można pominąć także słynnej Katedry Wawelskiej, w której to odbywały się koronacje i pogrzeby polskich królów. W kontekście dziedzictwa kulturowego miejsce to odgrywa bardzo ważną rolę w historii Krakowa.

Historia i dziedzictwo kulturowe Krakowa.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat historii Krakowa?

W historii Krakowa nie brakuje wydarzeń, które należy znać i o których warto pamiętać. To właśnie historia i kultura Krakowa są źródłem tożsamości tego miasta. Więcej na ten temat dowiemy się z portalu Krakow Culture, który jest częścią projektu realizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i Miasto Kraków. Mówiąc o historii Krakowa w kontekście dziedzictwa kulturowego należy wspomnieć także o dzielnicy Kazimierz, która kiedyś była oddzielnym miastem, które zostało założone przez Kazimierza Wielkiego w czasie gospodarczego rozwoju Krakowa, jako miasto satelitarne. Kazimierz samodzielnym miastem pozostał do wieku XIX, teraz jest to znana dzielnica, Krakowa, którą chętnie odwiedzają turyści, ponieważ to właśnie w tym miejscu przez wieki kultura chrześcijańska przenikała się z kultura żydowską. Tragicznym czasem dla Kazimierza był okres okupacji hitlerowskiej. Po drugiej wojnie światowej dzielnica ta została odbudowana, obecnie znajduje się tam wiele zabytków, które związane są z kulturą żydowską. Kraków w swojej historii miał zarówno gorsze, jak i lepsze czasy, jednak na przestrzeni lat mieszkańcy tego miasta zawsze mieli na uwadze ochronę dziedzictwa kulturowego tego miejsca, co bez wątpienia wywarło ogromny wpływ na obecny wygląd Krakowa.