Potrzebny adwokat Kraków? Rozważ konsultację z radcą prawnym!

W życiu pojawiają się różne sytuacje. Czasami okazuje się, że jesteśmy zmuszeni do skorzystania z pomocy specjalisty, zajmującego się pewnymi aspektami prawnymi. Jeśli jesteśmy z Małopolski, porady możemy szukać u adwokata z Krakowa. W mieście tym znajdziemy wielu specjalistów, którzy udzielą nam niezbędnej pomocy prawnej. Zanim jednak zdecydujemy się na szukanie pomocy u konkretnej osoby, warto sprawdzić, czy nasz problem wymaga konsultacji z adwokatem, czy może lepszym wyborem będzie radca prawny.Radca prawny i adwokat – czym się zajmują?

Choć mogłoby się wydawać, że te dwa zawody są do siebie bardzo podobne, to istnieją pomiędzy nimi znaczące różnice, które sprawiają, że zakres służbowych obowiązków adwokata oraz radcy prawnego mocno się od siebie różni. W przypadku adwokata, wszystko związane z wykonywanym przez niego zawodem regulowane jest przez prawo o adwokaturze. Jest to ustawa, w której opisane są zasady funkcjonowania samorządu adwokackiego, zasady przeprowadzania aplikacji, a także te, według których adwokaci prowadzą swoje działalności gospodarcze. Zgodnie z ustawą, zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej. Oznacza to, że w zakres jego kompetencji wchodzą:

  • występowanie przed sądami i urzędami,

  • opracowywanie projektów aktów prawnych,

  • udzielanie rozmaitych porad prawnych,

  • sporządzanie opinii prawnychW przypadku radców prawnych, wszystko również jest regulowane za pomocą ustawy, jednak innej. Dokładnie chodzi o ustawę z dnia 6. lipca 1982 roku O radcach prawnych. Zawód radcy prawnego również polega na świadczeniu pomocy prawnej. Do obowiązków radcy zalicza się:

  • występowanie jako obrońca w sprawach karnych oraz karnoskarbowych (pod warunkiem, że nie pozostają w stosunku pracy),

  • reprezentowanie klientów w sprawach rodzinnych,Warto jednak wiedzieć, że tak naprawdę do przedstawicieli obu zawodów, możemy się zgłosić, jeśli mamy problem z prawem cywilnym, administracyjnym lub też rodzinnym.Czy istnieją zasadnicze różnice pomiędzy adwokatami, a radcami prawnymi?

W kontekście rodzaju świadczonych usług, różnice pomiędzy adwokatami a radcami prawnymi w zasadzie nie występują. Różnice dotyczą jednak sposobu, w jaki mogą onia wykonywać swoje służbowe obowiązki. Adwokaci mogą wykonywać swój zawód tylko i wyłącznie jako wspólnicy w spółce albo na drodze indywidualnej działalności gospodarczej. W przypadku radców prawnych, sytuacja wygląda nieco inaczej. Mianowicie, mogą oni być zatrudniani na podstawie stosunku pracy u konkretnego przedsiębiorcy. Dla większości przeciętnych obywateli szukających pomocy prawnej, to, do kogo zwrócą się o pomoc nie ma większego znaczenia. Warto jednak mieć świadomość, że chcąc nawiązać współpracę z adwokatem lub radcą prawnym, mamy inne możliwości odnośnie usankcjonowania tego prawnie. Z osobą pracującą jako adwokat, jesteśmy w stanie nawiązać współpracę tylko i wyłącznie poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej. Z radcą prawnym, oprócz umowy cywilnoprawnej, możemy podpisać również standardową umowę o pracę. Choć dla większości klientów nie jest to istotne, to warto mieć świadomość, że istnieje taka różnica pomiędzy współpracą z przedstawicielami tych dwóch zawodów.

Tekst przygotowany we współpracy z Kancelaria Actio – adwokat kraków.Potrzebny adwokat Kraków? Rozważ konsultację z radcą prawnym!