Tłumaczenia konsekutywne - na czym polegają i czym się charakteryzują?

Organizujesz ważne wydarzenie, konferencję, na której prelegentami będą niemówiące po polsku osoby zza granicy? A może to Ty będziesz prelegentem na międzynarodowej prelekcji? Skorzystanie z pomocy tłumacza to niezwodny sposób na to, aby uczestnicy konferencji wynieśli z każdego wystąpienia jak najwięcej, mimo bariery językowej. 

Tłumaczenia ustne - podstawowe informacje

Tłumaczenia konsekutywne - na czym polegają i czym się charakteryzują?

Tłumaczenia ustne znajdujące swoje zastosowanie na różnego rodzaju konferencjach, szczytach czy festiwalach możemy podzielić na tłumaczenia konsekutywne oraz symultaniczne. Tłumaczenie konsekutywne polega na tym, iż tłumacz, przekłada dany fragment wypowiedzi na język docelowy, wtedy, gdy mówca zrobi przerwę w swojej wypowiedzi. Gdy wypowiedź zostanie przekazana, prelegent kontynuuje swoje wystąpienie, aż do uczynienia kolejnej przerwy na przekład. Nierzadko tłumacz ma czas na sporządzenie notatek, które pomagają mu ująć w swoim tłumaczeniu wszystko, co istotne. 

Tłumaczenie symultaniczne (z ang. simultaneous - jednoczesny) charakteryzuje się tym, że tłumacz przekłada wypowiedź mówcy, niemal w tym samym czasie kiedy się ona odbywa. Jest to zadanie wymagające dużej odporności na stres, podzielności uwagi, znakomitej pamięci i niesłychanej koncentracji, a w czasie pracy tłumacze najczęściej przebywają w kabinach dźwiękoszczelnych, dysponując słuchawkami, mikrofonem i konsolą audio. W niniejszym artykule skupimy się na najpopularniejszym rodzaju tłumaczeń, czyli na tłumaczeniach konsekutywnych. 

Tłumaczenia konsekutywne - co jest ważne?

Przede wszystkim tłumacz musi należycie przygotować do wydarzenia. Znakomita znajomość języka może nie wystarczyć, gdy w grę wchodzi np. terminologia branżowa, toteż dobrze, aby tłumacz zawczasu mógł się zapoznać z tematami, jakie będą poruszane.

Tłumacz konsekutywny musi biegle posługiwać się zarówno językiem źródłowym jak i docelowym. Co ważne chodzi tutaj nie tylko o szeroki zasób słownictwa i poprawność językową, ale również znajomość aspektów kulturowych oraz niuansów języka. Doskonały słuch, świetna pamięć oraz dobra dykcja również są nieocenione w tym zawodzie. 

Sporządzanie notatek a tłumaczenia konsekutywne

Jak już wspomnieliśmy, tłumacz konsekutywny ma możliwość robienia notatek, toteż notatnik i ołówek lub długopis to jego nieodłączne atrybuty. Sporządzanie notatek ma za zadanie pomoc w zapamiętaniu koncepcji i pomysłów rozmówcy, a nierzadko również nazwisk, liczb oraz dat. Jak więc tłumacz zawiera to wszystko notatkach kiedy ma tak mało czasu? Posługuje się symbolami i skrótami. 

Jako że tłumaczenie konsekutywne nie przebiega niemal równolegle z wypowiedzią mówcy, jak to jest w przypadku tłumaczeń symultanicznych, tłumacz ma więcej czasu na staranny dobór słów i ułożenie wypowiedzi, dzięki czemu będzie ona bardziej dopracowana i płynna.

Tłumaczenia konsekutywne - gdzie jeszcze znajdują zastosowanie?

Wspomnieliśmy o korzystaniu z tego rodzaju tłumaczeń w przypadku konferencji i prelekcji jednak to nie jedyne okoliczności. Sprawdzą się one również podczas wywiadów, spotkań biznesowych w międzynarodowym gronie, konsultacji lekarskich, w trakcie wycieczek etc. czyli wszędzie tam, gdzie potrzebne jest zapewnienie jak najlepszego zrozumienia przekazu, mimo bariery językowej.