Czym są znaki towarowe i jak je skutecznie chronić?

Oryginalne logo czy chwytliwe hasło reklamowe to doskonały sposób na promocję firmy i budowanie popularności marki. W tym kontekście bardzo często pada takie określenie jak znak towarowy. Warto wiedzieć, czym on dokładnie jest oraz w jaki sposób i dlaczego warto go chronić.

Znak towarowy – definicja

Pod pojęciem znaku towarowego należy rozumieć oznaczenia, dzięki którym możliwe jest odróżnienie towarów poszczególnych firm. Aby takie oznaczenie mogło zostać uznane za znak towarowy, musi być możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Znakiem towarowym może być m.in. sygnał dźwiękowy, hologram, znak pozycyjny, rysunek lub inna grafika, wyraz, kompozycja kolorystyczna lub przestrzenna, forma produktu albo samego opakowania itp. W języku potocznym w odniesieniu do znaku towarowego stosuje się takie określenia jak: logo, znak firmowy czy znak handlowy. W praktyce ochroną najczęściej obejmuje się nazwę firmy, logo oraz domenę internetową. 

Jak chronić znak towarowy?

Znak towarowy jest czymś, co wyróżnia daną firmę na tle konkurencji. Chcąc zapewnić mu odpowiednią ochronę, należy go opatentować – czyli zgłosić do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. W tym celu trzeba wypełnić stosowne podanie oraz uiścić opłatę. Tylko zarejestrowane w ten sposób znaki towarowe objęte są prawną ochroną na terenie całego kraju. Ochrona ta obowiązuje przez 10 lat. po upływie tego terminu możliwe jest przedłużenie jej na kolejną dekadę. Przedłużenie ochrony ma ten plus, że nie ma ograniczeń czasowych przy korzystaniu z udogodnień, jakie wynikają z rejestracji i zastrzeżenia znaku towarowego we wspomnianym urzędzie ds. własności przemysłowej. Stosownego zgłoszenia przedsiębiorca może dokonać samodzielnie lub przy pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w sprawach związanych z własnością intelektualną. Skorzystanie z profesjonalnego wsparcia ma sporo zalet, żeby wspomnieć m.in. o optymalizacji kosztów rejestracji znaku towarowego, fachowej ocenie ryzyka konfliktu z innymi oznaczeniami czy kompleksowym wsparciu na wszystkich etapach współpracy.

Czym są znaki towarowe i jak je skutecznie chronić?

Dlaczego warto chronić znak towarowy?

Za objęciem ochroną znaku towarowego przemawia szereg przesłanek. Firma rejestrująca oznaczenie zyskuje wyłączne prawo używania tego oznaczenia do celów komercyjnych lub zawodowych na określonym terytorium. Prawo to polega m.in. na umieszczaniu znaku na produktach, opakowaniach oraz dokumentach. Ponadto opatentowanie znaku towarowego to niezwykle skuteczne narzędzie służące do zwalczania nieuczciwej konkurencji. O wiele łatwiej uniknąć wówczas sytuacji, gdy inny przedsiębiorca zechce szybko wzbogacić się kosztem prawnego właściciela znaku towarowego. Poprzez rejestrację znaku towarowego firma zyskuje na wiarygodności zarówno w oczach klientów, jak i partnerów biznesowych. Jest postrzegana jako stabilna i godna zaufania. Jak pokazują doświadczenia wielu firm, znak towarowy może być synonimem jakości.

Artykuł napisany we współpracy z Kancelarią Patentową Kraków.