Zastosowanie networkingu w biznesie

Networking polega na kreowaniu bazy kontaktów, która bardzo przydaje się w sytuacji szukania pracy, rozwoju swojej firmy czy kompetencji zawodowych. Temat ten poruszony został w książce R. Wendta i G. Turniaka „Profesjonalny networking czyli kontakty, które procentują”. W tej pozycji twórcy omawiają skuteczne zachowania, które procentują na spotkaniach biznesowych.

Porównanie krajowego networkingu z zagranicznym

W nawiązywaniu kontaktów handlowych należy przeanalizować swoje zachowania, wynikające ze swojej kultury. Polska jest krajem bardziej zdystansowanym, zachowawczym. Przeciwieństwem są Stany Zjednoczone, są oni bardziej otwarci  oraz posiadają większe kompetencje w networkingu, stąd jest on tam bardziej przyjazny. W Polsce zaczyna taki się stawać w momencie, gdy komunikacja zostaje pomyślnie przeprowadzona.

Fazy skutecznego spotkania biznesowego

Pierwszym z nich jest nasze stanowisko przed spotkaniem. Lepiej zbytnio się nie nastawiać w jakimś konkretnym kierunku, warto przyjść z głową wolną od oczekiwań, a otwartą na nowe perspektywy, które będą szansą na rozwój. Po drugie ważne jest jak zapoczątkujemy naszą rozmowę. Warto skorzystać z trzech kroków podanych przez autorów książki takich jak: kontakt wzrokowy, uśmiech oraz zbliżenie się. Następnie należy przejść do dialogu. W trakcie rozmowy należy zaprezentować siebie i swoje kompetencje, aktywnie słuchać współrozmówcy, zaproponować swoją pomoc oraz inteligentnie zainicjować kolejną okazję do rozmowy. Na koniec warto podziękować za wspólną pogawędkę i ją sfinalizować. Trzeba tego dokonać w miarę naturalny sposób z podtrzymaniem kontaktu wzrokowego oraz zaręczyć o możliwości kolejnego spotkania. Efektywny networking występuje po 6-8 konwersacjach w rzeczywistości.

Zastosowanie networkingu w biznesie

Zasady inicjowania kontaktów

Aby zostać zapamiętanym przystoi w jakiś sposób przyciągać wzrok potencjalnych partnerów biznesowych. Punktualność jest cechą niezbędną dla skutecznego networkingu. W komunikacji w partnerem trzeba wykazać się umiejętnością aktywnego słuchania. Korzystne jest wcześniejsze przygotowanie do rozmowy poprzez gotowe odpowiedzi na potencjalne zapytania. Wykaż, że jesteś zdolny do pomocy, jeśli komuś obiecasz przysługę spełnij ją niemal natychmiastowo. Spróbuj zapoznać innych partnerów ze sobą lub nadmień o nich w trakcie rozmowy. Teraz poruszone będą kwestie czego należy wystrzegać się w trakcie spotkania: szczegółowości, zbyt długiego mówienia, nadmiernego zadawania pytań, usilnego przekonywania do swoich racji, narzekania, oceniania doświadczeń rozmówcy oraz przesadnego spożywania alkoholu.

Znaczenie wizytówek w networkingu

Nie może wiązać się z usilnym wciskaniem ich komu popadnie. Na spotkaniu networkingowym wymiana wizytówek zawsze łączy się z zainicjowaniem kolejnego spotkania w celu pomocy w jakiejś sprawie bądź podzieleniem się szczegółowych informacji.