Początek konsultacji społecznych - jak zmieni się Kraków do 2050?

Wkrótce rozpocznie się debata, która może w znacznym stopniu wpłynąć na wygląd miasta w przyszłości.

Plan na przyszłość zapisany w dokumencie

Dokumentem planistycznym, który zawiera najważniejsze informacje dotyczące wyglądu Krakowa w przyszłości jest “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w mieście”. Teraz krakowski ratusz chciałby zmienić jego treść, co może wpłynąć w znacznym stopniu na ogólnie pojęty wygląd stolicy Małopolski.

Zmiany w studium mogą mieć istotny wpływ na rozwój miasta - to tam znajdują się wytyczne, w których miejscach mogą powstawać nowe budynki mieszkalne, zabudowania przemysłowe, a gdzie znajdą się tereny zielone.

Ekolodzy mają szansę przeforsować swoje postulaty

Chęć zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w mieście daje wielu podmiotom możliwość walki o swoje postulaty. Wśród nich są ekolodzy, którzy już zaczęli formułować swoje oczekiwania. Chcieliby, aby w mieście znalazło się więcej terenów zielonych.To środowisko chciałoby także zachowania obecnie istniejącej zieleni.

Zupełnie innego zdania z pewnością będą inne środowiska, na przykład deweloperzy. Chcieliby zapewne, aby część gruntów miejskich zostało oddane w ich ręce, co dałoby okazję do zarobku.

Osoby odpowiedzialne za komunikację miejską chciałyby natomiast lepszego zagospodarowania miejskiej przestrzeni właśnie pod kątem transportu zbiorowego. Z ich ust padają też postulaty budowy parkingów w systemie “park and ride”.

Początek konsultacji społecznych - jak zmieni się Kraków do 2050?

Wizja rozwoju Krakowa zostanie skonsultowana z jego mieszkańcami

Na szczęście władze miasta w pierwszej kolejności chcą poznać zdanie samych mieszkańców. To właśnie osoby mieszkające w Krakowie powinny teraz poinformować urzędników, jakie są ich oczekiwania. Nowe Studium będzie bowiem obowiązywało przez wiele następnych lat i na nic zdadzą się ewentualne protesty mieszkańców, którym nie spodobają się pewne decyzje.

Warto więc już teraz oddawać głosy na najlepsze pomysły i brać udział w głosowaniach, które będą organizowane dla Krakowian.