Przepis na efektywne spotkanie biznesowe

Spotkanie z klientem stanowi jedno z największych umiejętności, niezbędnych do utrzymania się w pracy oraz jej pozyskania. Warto posiadać wiedzę na temat prawidłowej komunikacji z potencjalnym konsumentem.

Działania wykonywane przed spotkaniem

Nie ma dobrego spotkania, bez odpowiedniego przygotowania. Nie ma znaczenia cel, w każdym wypadku należy być właściwie przyszykowanym do planowanego spotkania biznesowego. Takie planowanie winno odbyć się stosunkowo wcześnie, by na spokojnie móc ustalić czas i termin danego spotkania, miejsce, w której będzie się ono odbywało i w jakiej formule. Warto uwzględnić także osoby, których obecność jest wymagana podczas przygotowywanego spotkania oraz przygotować uprzednio wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do przeprowadzenia meetingu.

Przepis na efektywne spotkanie biznesowe

Cel i przebieg zebrania

Gdy przygotowane są wcześniejsze kwestie, następnie warto pochylić się nad celem i przebiegiem spotkania. Punktualność powinna być nadrzędnym priorytetem, szczególnie jeśli jesteśmy organizatorami danego zgromadzenia. Trzeba zorganizować sobie wcześniej czas na podpięcie urządzeń, sprawdzenie ich odtwarzania i przygotowanie sali, jeżeli jest taka konieczność. Istotna jest kwestia ubioru, strój powinien być dostosowany do sytuacji, nie powinien być zbyt krzykliwy i odwracający uwagę uczestników spotkania. Gdy mamy problem z dobraniem stroju, warto zwrócić uwagę na prezencję osób, pracujących w danej firmie, z którą zaplanowano spotkanie. To dobra podpowiedź jakie ubrania należy wybrać. Ogromnie ważny jest cel, w jakim zorganizowano spotkanie oraz jemu podporządkować jego przebieg. Warto mieć wypunktowane aspekty, które chcemy poruszyć na spotkaniu, tak, by w toku rozmowy nie umknęło nic, co wcześniej chcieliśmy przedyskutować lub objąć negocjacjami.

Rodzaje spotkań biznesowych

Wyróżnia się kilka rodzajów spotkań, jednym z nich jest spotkanie sprzedażowe, którego celem jest prezentacja własnej działalności i produktu, który poddajemy sprzedaży. Występuje także spotkanie negocjacyjne, które musi być bardzo dokładnie przemyślane i wcześniej przygotowane, by dojść do konsensusu, który będzie korzystny dla obu stron. Spotyka się również spotkania projektowe, począwszy od spotkań „Kick off”.