Program Czyste Powietrze w Krakowie

Problem smogu w Krakowie jest szczególnie dotkliwy, dlatego od lat prowadzone są działania, mające na celu zmniejszyć występowanie tego zjawiska. Od 1 września 2019 roku w stolicy małopolski obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem. Alternatywy grzewcze w tej sytuacji do najtańszych nie należą. Na szczęście program Czyste Powietrze umożliwia inwestorom pozyskanie wsparcia finansowego przy termomodernizacji budynków.

Problem smogu w Krakowie

Ze względu na aktualne przepisy, w Krakowie nie można stosować źródeł grzewczych bazujących na stałych paliwach, takich jak węgiel lub drewno. Wprowadzenie tego typu restrykcji było konieczne, ponieważ smog w Krakowie m. in. ze względu na usytuowanie miasta w kotlinie, jest problemem nie tylko szkodliwym dla zdrowia, ale również trudnym do rozwiązania. Ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i spalin, powstających w efekcie spalania stałych paliw jest tak naprawdę jednym z najbardziej praktycznych sposobów, na ograniczenie smogu w Krakowie.

Wymiana instalacji grzewczych

Walka ze smogiem wiąże się jednak z koniecznością wymiany instalacji grzewczych na skalę całego miasta, co jest niezwykle kosztowne. Wymiana kotłów grzewczych zasilanych np. węglem, na kotły, na kotły zasilane biopaliwami czy energią elektryczną, jest drogą inwestycją i najzwyczajniej w świecie nie wszystkich na to stać. Dlatego władze uruchomiły program dofinansowań. Jednym z nich jest ulga termomodernizacyjna, która pozwala odliczyć od dochodów nawet 100 procent wydatków (kwota nie może być jednak wyższa niż 53 tysiące zł), poniesionych na nowe ogrzewanie spełniające warunki ekologiczne.

Oprócz tego możemy pozyskać środki z programu Czyste Powietrze, który ma pomóc od strony finansowej w wykonaniu niezbędnych inwestycji w tym zakresie. Inwestor w zależności od wybranego rodzaju ogrzewania może dostać dofinansowanie w wysokości od 7 do 53 tys. złotych. Dodatkowo istnieje również regionalny program operacyjny dla woj. małopolskiego na lata 2014-2020, który także oferuje wsparcie finansowe przy wymianie kotłów grzewczych.

Program Czyste Powietrze w Krakowie

Termoizolacja budynku

Oprócz wymiany instalacji grzewczych istotna jest również termoizolacja budynków, ponieważ przy korzystaniu z takich źródeł grzewczych jak gaz czy prąd, mogą znacząco zwiększyć się koszty ogrzewania – zwłaszcza przy złej lub słabej izolacji termicznej budynku. Dlatego też cała inwestycja wymiany instalacji grzewczych, powinna obejmować również ocieplenie budynku – w tym wszystkich istotnych elementów konstrukcji, przez które może dochodzić do niepotrzebnych strat ciepła.

Podstawą jest tutaj odpowiednie ocieplenie ścian budynków oraz poddaszy zarówno użytkowych, jak i nieużytkowych. Najlepiej w tym celu wykorzystać wełnę skalną, która odznaczą się między innymi bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi – więcej na skalnawelna.com.pl. Przy termoizolacji także możemy liczyć na wsparcie finansowe w postaci ulgi termomodernizacyjnej i programu Czyste Powietrze, gdzie otrzymamy dofinansowanie na wykonanie takich prac jak docieplenie przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwi czy zamontowanie systemu rekuperacji powietrza z odzyskiem ciepła.