Miejsce urządzeń mobilnych w biznesie

Wykorzystywanie urządzeń mobilnych w biznesie jest rzeczą oczywistą i występującą na porządku dziennym. Jak pokazują badania mobilne urządzenia stają się pierwszorzędnym i często wyłącznym narzędziem, zarządzającym całą firmą.

Wpływ rozwoju technologicznego

Wraz ze wzrostem postępu technologii wzrosło użytkowanie urządzeń mobilnych w biznesie. Aplikacje są przystosowane do programów, które zarządzają systemem firmowym. W tych aplikacjach znajdują się funkcje, które wspomagają pracę zespołową, konferencje audio i video oraz udostępniają sterowanie głosem. W niektórych dziedzinach, np. IT urządzenia mobilne są jedynym narzędziem wykorzystywanym do pracy. O formie pracy czy to mobilnej czy tradycyjnej decydują osoby zatrudnione, które mają kontakt z klientem.

Miejsce urządzeń mobilnych w biznesie

Potencjalne zagrożenia

Oprócz pozytywnych stron, wynikających z użytkowania urządzeń mobilnych pojawiają się także te nieprzychylne. Zagrożeniem jest korzystanie z tych samych urządzeń (laptop, smartfon, tablet) przez wielu pracowników do celów zarówno zawodowych jak i prywatnych. Może to doprowadzić do trudności z oddzieleniem tych dwóch sfer od siebie. Bezproblemowe i w każdym momencie dostępne urządzenie, które pozwoli połączyć się z pracą może niekorzystnie wpłynąć na rodzinę i życie prywatne. Posiadając przy sobie urządzenie mobilne niedługo będzie można pracować wszędzie i o dowolnej porze. Kolejnym zagrożeniem stanowi bezpieczeństwo danych, z powodu dostępu z dowolnego urządzenia w dowolnym miejscu na świecie.

Zalety urządzeń mobilnych

Ochrona danych jest możliwa dzięki umieszczaniu własnych danych w chmurze internetowej. Współpraca za jej pomocą jest znacznie prostsza i skuteczniejsza. Wiele aplikacji pozwoliło współcześnie przenieść się z telefonów stacjonarnych na takie aplikacje jak Voice-over-IP czy Skype. Zaletą użytkowania z urządzeń mobilnych jest zminimalizowanie urządzeń potrzebnych do pracy. Często zakup aplikacji jest znacznie korzystniejszy, aniżeli zakup urządzeń komputerowych. Dobrze wpływa to na integrację systemów przeznaczonych dla właścicieli przedsiębiorstw oraz konsumentów, co tworzy jedność systemową.