Muzeum Narodowe w Krakowie - główne oddziały

Muzeum Narodowe w Krakowie to niezwykle ciekawe miejsce, które w sumie liczy niemal 780 tysięcy eksponatów. Dość duża część, bo blisko połowa, to kolekcja Muzeum i Biblioteki Książąt Czartoryskich mające ogromną wartość historyczną. Zgromadzone eksponaty reprezentują wszystkie minione epoki, najstarsze z nich pochodzą nawet z czasów prehistorycznych, ale jest to stosunkowo nieduża część.

Muzeum Narodowe w Krakowie - główne oddziały

Oddziały Muzeum Narodowego w Krakowie

Wiele informacji na temat Muzeum Narodowego znajduje się na stronie https://krakowculture.pl/dziedziny/muzea/, ten fakt nie dziwi, ponieważ w mieście znajduje się kilka oddziałów. W Muzeum znajdują kolekcje sztuki średniowiecznej, nowożytnej oraz z wieków XIX i XX, spośród których wyróżnia się najwięcej malarstwa, rzeźby, rysunku oraz rzemiosła artystycznego. Zgromadzono ponadto wiele eksponatów prezentujących sztukę cerkiewną oraz zachodnioeuropejską. Budynek Gmachu Głównego Muzeum Narodowego został zaprojektowany przez Bolesława Szmidta, Czesława Boratyńskiego oraz Edwarda Kreislera. W 1998 roku zamontowano windę, dzięki której zwiedzać eksponaty mogą również osoby niepełnosprawne. W salach, w których organizowane są zmienne wystawy kładzie się nacisk na ekspozycje czasowe, na których prezentowane są dzieła wchodzące w skład różnych zbiorów. Zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudzają zawsze wystawy tematyczne oraz pokazy sztuki obcej. Rzemiosło artystyczne prezentowane jest wyłącznie w niewielkiej części, wiele osób z pewnością zapamiętało tytuły „Zwiewne piękno”, „Za modą przez wieki”. W sposób szczególny traktowana jest działalność edytorska, w ramach której powstają katalogi zbiorów, przewodniki, albumy oraz wystawy muzealne.

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Pośrodku Rynku Głównego w Sukiennicach znajduje się jeden z oddziałów Muzeum Narodowego, wszystkie eksponaty zostały rozlokowane w czterech salach. W Sali Oświecenia położono szczególny nacisk na historyczne i rodzajowe portrety powstałe w XVIII wieku, przeważają w nich trendy klasycystyczne oraz preromantyczne. Kolejną jest Sala Piotra Michałowskiego, przedstawiciela malarstwa epoki romantyzmu, w tej części Muzeum Narodowego doskonale widoczny jest wątek narodowowyzwoleńczy. Sala Hołdu Pruskiego przedstawia głównie dzieła okresu pozytywizmu, malarstwa akademickiego, realizmu oraz realizmu historycznego. Szczególną uwagę zwracają obrazy Jana Matejki – „Kościuszko pod Racławicami”, „Wernyhora” oraz „Iwan Groźny”. Ostatnią jest Sala Czwórki, w której umieszczono dzieła malarskie impresjonistów, symbolistów i realistów, a także pejzażystów. Wśród wielu ekspozycji, w oddziale w Sukiennicach znajdują się również rzeźby, między innymi Jakuba Tatarkiewicza, Piusa Welońskiego oraz Antoniego Kurzawy. Osoby, które interesują się życiem i twórczością Jana Matejki powinny odwiedzić jego dom, który jest częścią Muzeum Narodowego. Miejsce narodzin, dzieciństwa, życia rodzinnego, twórczości oraz śmierci malarza jest często i chętnie odwiedzane przez ludzi z całego świata.