Czym jest Krakowskie Biuro Festiwalowe?

Rozwój kultury w społeczności lokalnej to bardzo ważne zadanie. Należy, bowiem zaznaczyć, że obcowanie z kulturą ma pozytywny wpływ na kształtowanie postaw mieszkańców danego miasta. Warto również podkreślić, że kontakt ze sztuką rozwija wyobraźnie i kreatywność oraz ułatwia zrozumienie otaczającego nas świata. Doskonałym przykładem Miasta Kultury jest Kraków. W Krakowie instytucją, która wspiera i promuje kulturę jest Krakowskie Biuro Festiwalowe. Co zatem warto o nim wiedzieć?

Krakowskie Biuro Festiwalowe – co to jest za instytucja?

Krakowskie Biuro Festiwalowe (KBF) to instytucja miejska, która zajmuje się organizacją i promocją różnego rodzaju wydarzeń i imprez kulturalnych, które odbywają się na terenie stolicy Małopolski. Instytucja ta zajmuje się tworzeniem i upowszechnianiem przedsięwzięć artystycznych z takich dziedzin jak: literatura, muzyka, sztuki wizualne i film. Ponadto do głównych obszarów działalności KBF należą także takie dziedziny jak: turystyka, inicjatywy lokalne, biznes i edukacja. Dzięki możliwości uczestnictwa w znanych krakowskich festiwalach i innych ważnych imprezach kulturalnych mieszkańcy i turyści mogą poznawać dzieła różnych twórców. Dla wielu osób jest to bardzo przyjemne przeżycie estetyczne. Warto również zaznaczyć, że tego typu wydarzenia sprzyjają integracji i pomagają budować wspólną tożsamość kulturową. Należy także dodać, że KBF to instytucja, która nie tylko organizuje duże przedsięwzięcia, ale wspiera również różnego rodzaju oddolne inicjatywy obywatelskie. Można, zatem stwierdzić, że KBF doskonale pomaga w rozwijaniu potencjału kulturowego miasta Kraków. Instytucja ta bardzo dobrze wzbogaca i poszerza pole kultury stolicy Małopolski.

Czym jest Krakowskie Biuro Festiwalowe?

Działalność Krakowskiego Biura Festiwalowego – co warto wiedzieć na ten temat?

Z Krakowskim Biurem Festiwalowym związane są różne znane w mieście marki. Mowa tu np. o: kwartalniku Kraków Culture, platformie VOD Play Kraków, serwisie Kraków Travel czy też sieci Informacji Miejskiej, czyli o punktach Info Kraków. Krakowskie Biuro Festiwalowe posiada także specjalną platformę do zakupu biletów na krakowskie festiwale jest to platforma KBF Bilety, na której to można również wygenerować bezpłatne wejściówki na darmowe imprezy kulturalne. Należy także dodać, że Krakowskie Biuro Festiwalowe to operator biznesowej i kulturalnej wizytówki miasta, czyli Centrum Kongresowego ICE Kraków. To właśnie w tym obiekcie odbywają się liczne wydarzenia o charakterze społecznym i kulturalnym. Jak więc widać zakres działalności Krakowskiego Biura Festiwalowego jest naprawdę szeroki, dzięki tej instytucji wiele osób ma zapewniony prosty i swobodny dostęp do kultury i sztuki. Na skutek działalności KBF w Krakowie rozwija się także turystyka przyjazdowa i biznesowa. Wielu turystów chętnie uczestniczy w znanych na całą Polskę krakowskich festiwalach takich jak chociażby Festiwal Muzyki Filmowej, Festiwal Condrada, Festiwal Misteria Paschalia czy Wianki Święto Muzyki.

Więcej informacji pod adresem https://kbf.krakow.pl/o-kbf/.