Kto płaci podatek akcyzowy?

Do grupy podatków pośrednich zalicza się między innymi akcyzowy, który dotyczy między innymi sprzedaży wyrobów alkoholowych, tytoniowych i energetycznych. Wszystkie informacje na ten temat można zaczerpnąć z przepisów Unii Europejskiej, w tym ogólne zasady używania takich produktów.

Wszystko, co warto wiedzieć o podatku akcyzowym

Poza samym faktem konieczności opłacenia podatku akcyzowego należy wiedzieć wszystko o jego minimalnych stawkach. Każdy kraj członkowski może tak naprawdę przyjmować i stosować zupełnie inne stawki. Ich wysokość może być uzależniona między innymi od ilości w kilogramach, hektolitrach i innych jednostkach, a także zawartości alkoholu. Przy tym wszystkim warto potrafić odróżnić fakt objęcia danego produktu akcyzą, a koniecznością jej zapłaty. Pierwszy przypadek to moment, kiedy produkty powstały lub zostały dostarczone na teren Unii Europejskiej. Istnieje możliwość odroczenia terminu płatności akcyzy, aż do momentu dopuszczenia produktu do konsumpcji.

Kto płaci podatek akcyzowy?

Na kogo nakłada się obowiązek zapłaty akcyzy?

To, kto jest zobowiązany opłacić podatek akcyzowy zależy od tego, komu sprzedaje się produkty nim objęte. Konieczność opłacenia podatku akcyzowego może zatem dotyczyć osób lub firm produkujących konkretne wyroby. Opłatę często musi wnieść także nadawca, odbiorca lub przewoźnik, ewentualnie inna osoba trzecia dająca gwarancję przewozu. Do uregulowania zapłaty w ramach podatku akcyzowego może zostać zobowiązana również osoba zajmująca się importem towaru, pod warunkiem, że pobór akcyzy nie został wcześniej zawieszony.

Warto sprawdzić numer akcyzowy sprzedawcy

Firma lub osoba, która opłaca podatek akcyzowy otrzymuje specjalny numer, zgodny z oznaczeniem kraju, w którym dana firma ma siedzibę. Oznacza to, że handlowiec jest zarejestrowany i ma pozwolenia na prowadzenia składu podatkowego. Każdy kontrahent może w każdej chwili sprawdzić ważność nadanego numeru zezwolenia i przekonać się, czy nawiązanie współpracy nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Pojawia się bowiem wykaz wszystkich produktów, które dana osoba lub firma importuje.