Jakie instytucje kultury funkcjonują w Krakowie?

Jednym z celów statutowych każdej jednostki samorządu terytorialnego jest tworzenie instytucji kultury. Muszą one działać prężnie i w miarę wszelkich możliwości ułatwiać funckjonowanie mieszkańców miasta. Jeżeli chodzi o Miasto Kraków to prowadzi ono aż blisko 30 instytucji kulturalnych.

Krakowskie instytucje kultury

W skład instytucju kultury prowadzonych przez Miasto Kraków znajduje się 5 centrów kultury. W prowadzeniu jednego z nich pomaga Województwo, Gmina Miejska Kraków i Kościół. Ponadto w mieście funkcjonują 4 ośrodki kultury, 1 biblioteka z 57 filiami i 2 punktami bibliotecznymi. Prężnie funkcjonują również 1 galeria, 1 biuro festiwalowe, 8 teatrów i 2 orkiestry. Miasto Kraków dokłada wszelkich starań, aby zapewniać w sposób stały potrzebne środki pieniężne na prowadzenie szeroko rozumianej działalności. Do kosztów zalicza się też utrzymanie obiektów, w których instytucje prowadzą swoją działalność. Wszystkie instytucje kultury w Krakowiesą są wpisywane do rejestru i w tym samym momencie uzyskuje osobowość prawną. W związku z tym jest są one powołane do samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej.

Jakie instytucje kultury funkcjonują w Krakowie?

Jak działają instytucje kultury w Krakowie?

Podstawowym dokumentem działalności poszczególnych instytucji kultury jest akt o ich utworzeniu. Nadawany jest on przez organizatora. W niezbędnych informacjach umieszcza się dane o przedmiocie działania, nazwę, siedzibę danej instytucji kultury. W statucie natomiast określana jest struktura władz, zakres działania i ramy organizacyjne. Wiele najważniejszych informacji znajduje się w ustawie z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Podział instytucji kulturalnych

Być może nie jest to do końca oczywiste, ale powyżej wskazana ustawa reguluje między innymi podział istniejących instytucji kulturalnych. Wyróżnia się artystyczne, czyli teatry, orkiestry oraz inne, w skład których wchodzą muzea, biblioteki, centra i ośrodki kultury, a także galerie sztuki. W instytucjach artystycznych działalność jest prowadzona w zależności od sezonów artystycznych, w oparciu o nie planowane są różnorodne repertuary.